• Yazlık karakterde kılçıklı beyaz ekmeklik buğday çeşididir.
• Erkenci kategoride 
• Pas ve Septorya direnci iyi.
• Protein, enerji ve un randımanı yüksektir.
• Ekmeklik değerleri yüksek, verimli bir çeşittir.
• ERKENCİ – VERİMLİ – KALİTELİ

 

Dane Rengi

1000 Dane Ağırlığı (gr)

Hektolitre (kg/hl)

Protein (%)

Sedim (ml)

Alveograf (Jul değeri)

Yaş Gluten (%)

Gluten Endeksi (%)

Beyaz

39-41

78-84

14-17

33-51

240-360

22-41

42-85

BENZER ÜRÜNLER